петък, 27 май 2016 г.

Работилница за творческо писанеРаботилница за творческо писане, организирана от издателство Holoterra.info, започва своите занятия от 1 юни и те ще се организират всеки месец от първо число. Заниманията ще се провеждат два пъти седмично в рамките на един месец, всеки понеделник и четвъртък от 18:30 до 20:00 ч. Те ще се състоят в Easy Way Suggestopedia Center, на адрес: София, ул. „Граф Игнатиев” № 12, ет. 3.

За онези от вас, които нямат физическата възможност да посещават занятията лично, Работилница за творческо писане подготвя и ОНЛАЙН групи, за които ще дадем допълнителна информация. Освен това предвиждаме и възможност за индивидуални занимания.

Независимо от избраната форма на участие, заниманията в Работилница за творческо писане ще покрият следните въпроси:

Сюжет:

- избор на сюжет, тема;
- сюжет при разказ и сюжет при роман – различия и особености;
- видове и избор на гледна точка;
- структуриране на сюжет;
- конфликтът като двигател на действието;
- особености при началото и при завършека;
- линейност на времето, пролог, епилог, ретроспекция – плюсове и минуси.


Изграждане на герои:

- пълнокръвност на главните герои и ролята на второстепенните образи;
- методи за изграждане на герои – въображение, реални хора, синтез;
- разказване или показване на характерните черти на героя;
- профил на герой;
- жестове и мимика;
- ролята на протагониста и антагониста в историята;
- значението на конфликта за разкриването на героя.


Диалог:

- изграждане на диалог;
- реалистично звучене на диалога;
- вмъкване на особени, индивидуални елементи в диалога;
- диалогът като начин за характеризиране на героите;
- начини за избягване на монологичното звучене.


Обстановка и описания:

- обрисуване на обстановката чрез описание;
- обрисуване на обстановката чрез щрихиране на отделни елементи;
- изграждане на обстановката в контекста на сюжета – реализъм и фикция;
- косвено създаване на усещане за обстановката;
- усещането за обстановката за усилване на общото въздействие на историята;
- обстановката като протагонист.


Темпо и динамика на повествованието:

- структуриране на изреченията за подчертаване на динамиката в дадена сцена;
- динамика и стилистика – подбор на подходящи думи и изрази;
- използване на прилагателни, сравнения, метафори и пр.;
- използването на активен (деятелен) и пасивен (страдателен) залог;


Други елементи:

- жанрови различия;
- нехудожествена проза;
- бизнесът – издаване и разпространение.


Цена за участие в Работилница за творческо писане:

- участие в група (до шест души) – 150 лв.
- участие в онлайн група (до шест души) – 120 лв. (Очаквайте допълнителна информация за начина на провеждане.)
- индивидуални занимания – 180 лв. (Очаквайте допълнителна информация за начина на провеждане.)


Записванията могат да се извършват на имейл holoterra.writing@abv.bg Заплащането се извършва по банков път към издателство „Холотера” или в брой, при първото занятие (банковата сметка на издателство „Холотера” ще получите по имейл, при записване).
~~~~~~~~~
Темите ще представя Philip Danchev – автор на сборниците с разкази „Щастливецът”, „И Рим остана свободен...”, „Сънят на Уробороса”, „Да победиш съдбата си”, както и на романа „Да бъде приключение”. 

Да се съберем с подобните ни, с хора, които имат стремежа да развият своите писмени умения.