петък, 3 юни 2016 г.

Работилница за творческо писане вече и онлайнРаботилница за творческо писане към издателство Холотера


Работилница за творческо писане, организирана от издателство „Холотера”, вече предлага и ОНЛАЙН занятия. Те ще се организират на същия принцип, както и срещите на живо – от първо число на всеки месец за четири седмици и ще се провеждат в затворен форум на адрес:

http://holoterra-writing.boards.net/

където ще могат да влизат, да пишат и да четат само участниците в съответната група. Темите, които ще бъдат обсъждани, ще се публикуват от водещия на заниманията два пъти седмично под формата на лекции, след което ще могат да бъдат обсъждани. По същия начин ще се поставят и писмените упражнения. Всеки участник ще може да публикува своите текстове според упражненията и също ще бъдат обсъждани заедно с водещия, така, както и при срещите на живо.

Освен това предлагаме и ИНДИВИДУАЛНИ занимания по скайп:

holoterra.writing

Индивидуалните занимания ще се провеждат два пъти седмично в разговори и писмени задания, които след това ще бъдат обсъждани.

Припомняме, че заниманията в срещите на живо се организират всеки месец от първо число. Занятията ще се провеждат два пъти седмично в рамките на един месец, всеки понеделник и четвъртък от 18:30 до 20:00 ч. Те ще се състоят в центъра по сугестопедия „Easy Way”, на адрес: София, ул. „Граф Игнатиев” № 12, ет. 3.

Групите ще бъдат ДО СЕДЕМ ДУШИ МАКСИМУМ, както за заниманията в срещи на живо, така и за онлайн занятията.

Независимо от избраната форма на участие, заниманията в Работилница за творческо писане ще покрият следните въпроси:

Сюжет:

- избор на сюжет, тема;
- сюжет при разказ и сюжет при роман – различия и особености;
- видове и избор на гледна точка;
- структуриране на сюжет;
- конфликтът като двигател на действието;
- особености при началото и при завършека;
- линейност на времето, пролог, епилог, ретроспекция – плюсове и минуси.

Изграждане на герои:


- пълнокръвност на героите и ролята на второстепенните герои;
- методи за изграждане на герои – въображение, реални хора, синтез;
- разказване и показване на характерните черти на героя;
- профил на герой;
- жестове и мимика;
- ролята на протагониста и антагониста в историята;
- значението на конфликта за разкриването на героя.

Диалог:

- изграждане на диалог;
- реалистично звучене на диалога;
- вмъкване на характерен изговор;
- диалогът като начин за характеризиране на героите;
- начини за избягване на монологичното звучене.

Обстановка и описания:

- обрисуване на обстановката чрез описание;
- обрисуване на обстановката чрез щрихиране на отделни елементи;
- изграждане на обстановката в контекста на сюжета – реализъм и фикция;
- косвено създаване на усещане за обстановката;
- усещането за обстановката за усилване на общото въздействие на историята;
- обстановката като протагонист.

Темпо и динамика на повествованието:

- структуриране на изречения за подчертаване на динамиката в дадена сцена;
- динамика и стилистика – подбор на подходящи думи, изрази и др.;
- прилагателни, сравнения, метафори и пр.;
- използването на активен (деятелен) и пасивен (страдателен) залог;

Други елементи:

- жанрови различия;
- нехудожествена проза;
- бизнесът – издаване и разпространение.

Цена за участие в Работилница за творческо писане:

- участие в група – 150 лв.
- участие в онлайн група – 120 лв.
- индивидуални занимания – 180 лв.

Записванията могат да се извършват на имейл holoterra.writing@abv.bg Заплащането се извършва по банков път към издателство „Холотера” или в брой, при първото занятие при заниманията на живо (банковата сметка на издателство „Холотера” ще получите по имейл, при записване).

~~~~~~~~~

Лектор: Филип Данчев – автор на сборниците с разкази „Щастливецът”, „И Рим остана свободен...”, „Сънят на Уробороса”, „Да победиш съдбата си”, както и на романа „Да бъде приключение”.

Няма коментари: